top of page

Marie Anna Vaclavek Krusinova

Marie Anna Vaclavek Krusinova is a graduate of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU), which she completed with the graduate performance "The Bartered Bride in the years 1868 to 2018", a comic opera about faithful love and treacherous intrigues, the dream of national theater and the birth of a Czech actor. It is remarkable that she played the role of Marenka Krusinová (original character name and actress name are the same) in the performance.

Marie Anna starred in the films Halfway, Jan Palach, Life is a Game or Karel, Me and You. We could also see her in theatrical performances on the New Stage of the National Theater - "For Beauty" (director: Daniel Spinar), in the Comedy Theater in "The Bartered Bride on the stage of the Provisional, Estates and National Theaters from 1868 to 2020" (director: Petr Erbes, Boris Jedinák), on the stage of Moving station in the performance "30 days" (director: Tinka Avramova, Debora Stolbová).

She also appeared in the Disk Theater in the performance "Ctvrthrst is the longest Czech word in the Czech language, which does not contain a single vowel" (director: Ian Mikyska, Jakub Vaverka), at the Prague Quadrennial 2019, in the Alfréd ve dvore theater in the performance "Lázne - alternace "(Director: vi.Tvor, Alzbeta Vitvarová).

Marie Anna Václavek Krušinová je absolventkou pražské DAMU, kterou zakončila absolventským představením "Prodaná nevěsta v letech 1868 až 2018", komickou operou o věrné lásce a zrádných intrikách, o snu o národním divadle a zrodu českého herce. Pozoruhodné je, že v představení ztvárnila roli Mařenky Krušinové (původní jméno postavy a jméno herečky je totožné).

Marie Anna si zahrála ve filmech Na půl cesty, Jan Palach, Život je hra nebo Karel, já a ty. Dále jsme ji mohli vidět v divadelních představeních na Nové scéně Národního divadla - "Pro krásu" (režie: Daniel Špinar), v Divadle Komedie v "Prodané nevěstě na scéně Prozatímního, Stavovského a Národního divadla od roku 1868 do roku 2020" (režie: Petr Erbes, Boris Jedinák), na scéně Moving station v představení "30 dní" (režie: Tinka Avramova, Debora Štolbová).

Dále vystoupila v divadle Disk v představení "Ctvrthrst je nejdelší české slovo v českém jazyce, které neobsahuje jedinou samohlásku" (režie: Ian Mikyska, Jakub Vaverka), na Pražském Quadriennale 2019, v divadle Alfréd ve dvoře v představení "Lázně - alternace " (režie: vi. Tvor, Alžběta Vitvarová).

Kontakt:

Tel. +420 773 640 411‬
E-Mail: m.a.krusinova@gmail.com

bottom of page